• Instal·lacions despatx GesCat

  Vine a visitar-nos i seu amb nosaltres. Treballem per a tu.

  T'OFERIM LA TRANQUIL.LITAT QUE NECESSITES

 • Instal·lacions despatx GesCat

  Vine a visitar-nos i seu amb nosaltres. Treballem per a tu.

  T'OFERIM LA TRANQUIL.LITAT QUE NECESSITES

 • allianz
 • helvetia
 • vitalseguro
 • dkv

BENVINGUTS A LA WEB DE GESCAT

Assessorament En Qualsevol Tipus D'Assegurança, Tant Per a Particulars Com Per a Comunitats i Empreses

Gescat es va fundar a l'any 2007 per professionals amb molt anys d'experiència al sector. Tenim punts de venda en diferents poblacions del Vallès i ens caracteritzem per oferir un tracte proper, clar i molt sincer.

Fem projectes totalment personalitzats, adequats a les necessitats de cadascú. Oferim un gran ventall de companyies per poder fer una bona comparativa de preus i trobar un amb les millors garanties.Sergi Moya


Sergi Moya

 • CLIENT DE GESCAT
  Imatge genérica de client
  Joan Aulet
  Empresari hosteleria de Girona
  Amb Gescat la meva família i jo estem tranquils perquè ens assessoren de forma personalitzada i familiar sobre tots els dubtes que tenim."
 • CLIENT DE GESCAT
  Imatge genérica de client
  Miguel Jordan
  President de la Federació d’Arts Marcials de Catalunya
  Només he tingut un sinistre i gràcies a les gestions fetes pels treballadors de GesCat no hi ha hagut cap problema."
 • CLIENT DE GESCAT
  Imatge genérica de client
  Javier Hurtado
  Mecànic de La Garriga
  Tenir totes les pòlisses agrupades en un mateix lloc em facilita totes les gestions."
ASSEGURANCES
 • PARTICULARS
  • -MOTOR (cotxes,motos,camions, futgonetes, embarcacions...)
  • -LLAR (principal o secundàries entre d'altres)
  • -PROTECCIÓ FAMILIAR (decessos)
  • -ESTALVI
  • -INVERSIÓ
  • -VIDA
  • -SALUT
  • -RC ANIMALS (gossos,cavalls...)
  • -ASSISTÈNCIA EN VIATGE
  • -DEFENSA JURÍDICA
 • PROFESSIONALS
  • -AUTÒNOMS I EMPRESES
  • -SUBSIDI
  • -RC PER EMPRESA
  • -RC PROFESSIONAL
  • -EMPRESA (PIMES)
  • -ACCIDENTS COL.LECTIUS (treballadors)
  • -COMERÇ
 • COL.LECTIUS
  • -ASSEGURANCES DE COMUNITAT (blocs de pisos, cases unifamiliars aparellades...)
  • -ACCIDENS COL.LECTIUS (clubs esportius, associacions culturals, escoles...)
  • -RESPONSABILITAT CIVIL (associacions teatrals, associacions esportives, escoles, AMPA's...)


QUI SOM?
Retrat Sergi Moya
SERGI MOYA
Assessor
- Assessor Tècnic Tributari desde l’any 1991 i Agent d’Assegurances desde 1995
- Assessora i recolza en temes fiscals, financers i inversiors
Retrat Gema Garriga
GEMMA GARRIGA
Administradora
- Diplomada en Relacions Laborals l’any 2000
- Funcions d’administració, gestió, recepció, atenció client, comptabilitat i marketing
Retrat Esther Hidalgo
ESTHER HIDALGO
Administradora
- Llicenciada en Dret l’any 1996 i Corredora d’Assegurances desde 2005
- Vinculada en el món de les assegurances desde 1998
- Administradora de Gescat Mediadors d’Assegurances, SL
- Funcions de Direcció i administració, comercial, producció.
Retrat Gloria Diaz
GLORIA DIAZ
Assessora
- Tècnic administratiu comercial de l’any 1999
- Més de 10 anys d’experiència en el sector de les assegurances
- Funcions d’ atenció al client, assessora comercial, producció i gestió de sinistres


SERVEIS PER A PARTICULARS
 • MOTOR

  COTXES O AUTOS

  Són les assegurances de turismes a nivell particular, excloent els taxis o vehicles destinats a qualsevol altre activitat que no sigui la de vida quotidiana. Es dóna cobertura a nivell d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria estipulada per l’Estat i la reclamació dels danys que ens han estat ocasionats. Hi ha la possibilitat de contractar cobertures addicionals a nivell d’ampliació de capital de la RC, cobertura de vidres, robatori (total o parcial), incendia o el tot risc (amb franquícia o sense). També s’assegura l’assistència en carretera des del kilòmetre 0, tant si el vehicle es troba aparcat al garatge com si s’atura en qualsevol via. Dins d’aquesta categoria trobaríem: turismes, tot terrenys, microcotxes, mono volums, i aquelles furgonetes de petita capacitat catalogades (segons els barems de cada companyia) com a turismes.

  MOTOS I CICLOMOTORS

  Assegurances de vehicles de dues rodes (en ocasions de tres). S’assegura la seva circulació ja sigui en carretera com en vies rurals. Cobreix la responsabilitat civil obligatòria, voluntària, les lesions com a conseqüència d’un sinistre, la defensa i la reclamació. Segons el valor de la moto, també hi ha la possibilitat de cobrir els danys per incendi i robatori.

  EMBARCACIONS

  S’assegura l’embarcació, els danys que pugui ocasionar aquesta i la remolcada per trasllat, ja sigui per mar o per terra. Opcionalment també es pot cobrir els accidents personals dels que hi viatgen.

  FURGONETES

  Assegurances destinades a garantir aquells vehicles catalogats (segons els barems de cada companyia) com a furgonetes, destinades a transport de persones o mercaderia ja sigui pròpia o de terceres persones. Les garanties que assegurem són la responsabilitat civil per poder cobrir els danys que podem ocasionar a tercers i la reclamació de danys que ens puguin fer. També es poden contractar altres cobertures com vidres, robatori ( total o parcial del vehicle), incendi o tot risc (amb o sense franquícia). En aquests tipus de vehicles també s’assegura l’assistència en carretera.

  CAMIONS

  Assegurances destinades a donar cobertura a camions rígids, tractors, remolcs o semiremolcs. Es poden contractar les garanties necessàries, a nivell de defensa i reclamació com la de vidres, robatori i incendi. Així com la possibilitat de contractar la responsabilitat civil de la càrrega durant la circulació. En aquests tipus de vehicles també s’assegura l’assistència en carretera.

 • LLAR

  Assegurances de vivendes, ja siguin principals, secundàries o eventuals com ara els remolcs i caravanes.

  Per tal de donar un alt nivell de protecció i seguretat a la vivenda es fa una assegurança a mida de l’usuari. El que s’assegura és la totalitat de la vivenda, és a dir, l’edificació, el mobiliari, els béns particulars, els objectes de valor, joies i responsabilitat civil.

  Es dóna cobertura de RC en la nostra vida privada de tots els residents de la vivenda en cas d’assegurar la vivenda principal.

  Els danys que donen cobertura l’assegurança són aquells que puguin passar en motiu d’un accident, ja siguin danys per aigua, incendi (parcial o total), danys elèctrics (per pujada de tensió o fenòmens meteorològics), danys per robatori (dins o fora de la vivenda), danys estètics (tant del continent com del contingut).

  Depenent de les necessitats de cadascú, la cobertura es pot ampliar a tot risc (similar al tot risc dels vehicles) i contractar reparacions d’electrodomèstics, desembossament de canonades, etc i un munt de garanties addicionals.

 • PROTECCIÓ FAMILIAR

  Assegurances que faciliten als familiars la gestió i tràmits en cas de mort de l’assegurat. Són les anomenades pòlisses de decessos.

  Aquestes assegurances cobreixen les despeses generades per una defunció (repatriació del cos, despeses del funeral...) i això permet viure amb tranquil·litat a l’assegurat i als seus familiars. Es garantitza una assistència permanent i personalitzada per professionals, en moments tan necessaris.

  Es garanteix l’assistència en viatge en qualsevol lloc del món; hi ha un servei telefònic d’orientació mèdica 24 hores; hi ha la possibilitat de demanar una segona opinió mèdica; hi ha tele-assistència amb l’enviament, si cal i de forma immediata, d’ambulància, policia i/o bombers entre d’altres; també hi ha cobertura dental (és a dir, hi inclou una sèrie de serveis dentals gratuïts i altres amb descomptes).

 • ESTALVI

  Són les pòlisses que ajuden a assegurar el futur, ja sigui a llarg o curt termini, mitjançant la pràctica de l'estalvi periòdic o de les primes úniques. Els clients decideixen quina de les opcions presentades s’ajusta a les seves possibilitats. Hi ha una gran gamma de modalitats a contractar. És la eina que assegura, sense esforç, un patrimoni que completi els seus ingressos el dia de demà.

 • INVERSIÓ

  La companyia escollida passa a ser un proveïdor d'assegurances d'estalvi i inversió de qualitat que t'ofereix assegurances destinades a ajudar-te a rendibilitzar els teus estalvis així com a ajudar-te a la teva planificació financera.

 • VIDA

  Assegurances que garanteixen la mateixa qualitat de vida als familiars quan es produeix la mort de l’assegurat. En aquestes assegurances també es pot contractar la cobertura en cas d’invalidesa absoluta o permanent de l’assegurat, rebent en aquests supòsits una renda mensual o la totalitat del capital assegurat.

 • SALUT

  Assegurança que dóna la possibilitat d’agilitzar les visites mèdiques en vers a les llargues cues de la Seguretat Social. Els assegurats poden anar als especialistes mèdics sense demanar visita prèvia al metge de capçalera.

  Es cobreixen tot tipus d’especialitats, dins d’un quadre mèdic molt ampli i en centres professionals de renom.

 • RESPONSABILITAT CIVIL

  Serveix per donar cobertura a qualsevol reclamació rebuda per part d’un tercer.

  La responsabilitat civil la troben en diferents àmbits: desde la vida privada, ja sigui com a integrant de la unitat familiar o la cobertura als danys que puguin provocar els nostres animals domèstics, com en la vida professional en el desenvolupament de la nostra activitat laboral.

 • ASSISTÈNCIA EN VIATGE

  Assegurances pensades per viatjar amb tranquil·litat, donant cobertura tan mèdica com jurídica arreu del món. La cobertura també inclou la pèrdua i el desperfecte de l’equipatge i l’opció de contractar la devolució dels diners per cancel·lació del viatge per causes de força major.

 • DEFENSA JURÍDICA

  Dóna cobertura jurídica a possibles reclamacions de tercers en l’àmbit legal amb la possibilitat de contractar la nostra reclamació vers a tercers.

SERVEIS PER A PROFESSIONALS (EMPRESES I AUTÒNOMS)
 • SUBSIDI

  Assegura a l’autònom una renda diària quan un accident o malaltia l’impedeixi treballar. Li donem la possibilitat de contractar les garanties i els capitals que millor s’adaptin a la seva situació laboral (indemnització per hospitalització, estada en UVI, intervenció quirúrgica, etc). Les empreses tenen la possibilitat de contractar aquesta pòlissa per cobrir als seus treballadors.

 • ACCIDENTS

  Assegurança de contractació individual per la qual es garanteix el pagament d'un capital quan l'assegurat pateix un accident. L'àmbit de protecció és total ja que cobreix a l'assegurat en qualsevol part del món, durant les 24 hores i amb independència que l'accident sofert sigui laboral o de qualsevol altre tipus.

 • RESPONSABILITAT CIVIL PER EMPRESA

  Assegurança que dóna cobertura a tercers en cas d’accident en l’explotació de l’activitat empresarial. Hi ha la possibilitat de contractar la RC d’explotació, productes, treballs en calent, danys a confrontants, la laboral (dels treballadors), de barreja.

 • RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

  Dóna cobertura a qualsevol reclamació rebuda per part d’un tercer en l’exercici de l’activitat professional de l’assegurat.

 • EMPRESA (PIME)

  Assegurances per a petites i mitjanes empreses, donant cobertura al continent, al mobiliari, a la maquinària, a la mercaderia, etc.

 • ACCIDENTS COL.LECTIUS

  Dóna cobertura als accidents que puguin patir els treballadors en l’àmbit laboral. Aquest tipus d’assegurança és obligatòria per llei i per conveni.

SERVEIS PER A COL.LECTIUS
 • ASSEGURANCES DE COMUNITAT

  Assegurances que contracten les comunitats de veïns, ja siguin a règim vertical (blocs de pisos) o bé horitzontals (cases unifamiliars aparellades), o mancomunitats de veïns.

 • ACCIDENTS COL·LECTIUS

  Assegurances que cobreixen els accidents que puguin patir les persones que formen part d’un col·lectiu i un moment determinat, com clubs esportius, associacions culturals, escoles...

 • RESPONSABILITAT CIVIL

  Assegurança complementària a la d’accidents col·lectius, que serveix per donar cobertura als possibles danys ocasionats a tercers quan realitzen una activitat extraordinària organitzada pel col·lectiu. Els possibles assegurats poden ser associacions teatrals, associacions esportives, escoles, AMPA´s...

ALTRES SERVEIS
 • COMERÇ

  Assegurances que donen cobertura a tot tipus de comerços. Són fetes a mida de l’activitat del negoci, ja sigui venda, serveis o béns.

  Es dóna cobertura tant en el continent (total o per l’import de la possible reforma del local feta per l’empresari), com en el contingut (maquinària, mercaderia i productes) que pugui tenir el comerç, tant en els danys per aigua, els elèctrics, per incendi, per robatori.

  En el cas d’interrupció de l’activitat com a conseqüència d’un sinistre es dóna l’opció de contractar una indemnització diària en base a la seva facturació anual.

 • SERVEIS FINANCERS I INVERSIONS

  Oferim assessorament financer i fiscal personalitzat per ajudar a cobrir les teves expectatives d’estalvi i inversions, i beneficiar-te del millor tractament fiscal.

  Disposem, dins del nostre despatx, d’un Assessor Tècnic Tributari professional amb 25 anys d’experiència en el sector.FAQs
Preguntes Freqüents
 • Quines diferències hi ha entre un agent d'assegurances i un agent vinculat?

  L’agent d’assegurances: És aquella persona física o jurídica vinculada amb una companyia asseguradora que promou i assessora la contractació de l’assegurança i ens dóna assistència.

  L’agent fa de mitjancer entre la companyia i el prenedor de l’assegurança i per tant quan el consumidor li paga la prima, és com si ho hagués fet a la mateixa companyia. El mateix succeeix pel que fa a les comunicacions a la companyia mitjançant l’agent, s’han d’entendre fetes en el mateix moment en què informem a l’agent d’assegurances.

  Agent vinculat: Són persones o empreses que, contractats per diverses entitats asseguradores i inscrits en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, realitzen l'activitat de mediació per a totes les entitats d'assegurances per a les quals treballen.

 • Què és una pòlissa?

  La pòlissa és un contracte d’assegurances, pel qual l’asseguradora s’obliga a indemnitzar o a satisfer un capital, renda o altres prestacions, dins dels límits establerts, a l’assegurat, que a canvi paga una prima, en el cas que es produeixi el fet objecte de cobertura (ex. robatori).

 • Què ha de contenir una pòlissa?

  La pòlissa ha de contenir les següents dades:

  Condicions generals: clàusules del contracte d’assegurança que han estat redactades i imposades per l’entitat asseguradora, i que són comunes a totes les pòlisses del mateix tipus d’assegurança que celebra una determinada entitat asseguradora.

  Condicions particulars: identifiquen l’assegurança. Són totes les dades de la companyia asseguradora, les dades del prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari i l’assegurat, el risc, la quantitat assegurada, l’import de la prima, el venciment i la forma de pagament i la duració del contracte.

  Condicions especials: esments de caràcter especial que poden variar alguna clàusula general.

  Suplement: document emès de comú acord entre el prenedor i la companyia que provoca una modificació de la pòlissa.

  • Les clàusules han d’estar redactades de manera clara i concisa.

 • Quant dura una pòlissa i amb quant de temps s’ha d’avisar per a poder rescindir l’assegurança?

  La durada de la pòlissa ha d'estar indicada a les condicions particulars de la mateixa pòlissa. Es pot contractar anualment i contenir una clàusula de pròrroga automàtica però, en aquest cas heu de tenir present que si no us interessa que es prorrogui automàticament, ho heu de notificar a l'entitat asseguradora o a un agent mediador, com a mínim 2 mesos abans de la data de venciment.

  Tanmateix, cal informar que hi ha hagut una modificació de la Llei 20/2015, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), respecte a l'article 22 de la Llei de contracte d'assegurança (LCS), que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2016.

  La modificació consisteix en:

  • FINS l'1 de gener de 2016, el termini per oposar-se a la pròrroga del contracte segueix sent de dos mesos per al prenedor
  • A PARTIR l'1 de gener de 2016 serà de dos mesos per a l'asseguradora i un mes per al prenedor.

  Per tant, és correcte dir que es disposarà d'aquest nou termini en el venciment de 2016.

  Quan entri en vigor el nou termini (01.01.2016), l'article 22.2 de la LCS quedarà redactat de la forma següent: "Les parts poden oposar-se a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l'altra part, efectuada amb un termini, d’almenys, un mes d'anticipació a la conclusió del període de l'assegurança en curs quan qui s'oposi a la pròrroga sigui el prenedor, i de dos mesos quan sigui l'assegurador."

 • Què és la prima?

  És la quantitat de diners que periòdicament ha de pagar la persona que contracta la pòlissa (anomenada prenedor) a la companyia asseguradora per a la cobertura del risc. És el preu del contracte.

 • Què és una franquícia?

  És un import que sempre pagarà l’assegurat quan es produeixi un sinistre. L’avantatge de la franquícia és que abarateix la pòlissa, el desavantatge és que l’assegurat sempre ha de pagar una part del sinistre.

 • Quina diferència hi ha entre Prenedor, Assegurat i Beneficiari d’una pòlissa?

  - El prenedor
  És el consumidor que contracta amb l’entitat asseguradora i paga la prima.

  - L'assegurat
  És la persona sobre la qual recau el risc que s’assegura (ex. conductor del cotxe, propietari d’un habitatge...)

  El prenedor i l’assegurat poden ser la mateixa persona.

  - El beneficiari
  En les assegurances de vida, és la persona a qui correspon la indemnització en cas que es produeixi el sinistre

 • Què és la indemnització?

  Quantitat de diners que ha de donar la companyia asseguradora al beneficiari en el moment que es produeix el sinistre.

 • Què s’ha de fer en cas de sinistre?

  Si patiu cap sinistre, l'heu de comunicar a l'entitat asseguradora en un termini de 7 dies a partir del moment que us n'heu assabentat, sempre que la pòlissa no estableixi cap altre termini superior. A partir d'aquest moment la companyia asseguradora inicia la investigació i el peritatge necessari per comprovar el sinistre i determinar l'import dels danys. De tota manera, dins dels 40 dies posteriors a la recepció de la comunicació del sinistre, la companyia asseguradora ha d’efectuar el pagament de l’import mínim que, segons les circumstàncies conegudes, pugui deure.

 • Ens quins casos la companyia no paga o rebaixa la indemnització estipulada.

  Ens els casos següents:

  • El sinistre hagi estat causat amb premeditació per l’assegurat, o s’hagi produït per la seva negligència.
  • Si la prima no ha estat abonada.
  • Si s’han ocultat o falsejat dades a l’assegurador.
  • Si el sinistre l’ha causat un beneficiari (en cas d’assegurances a les persones).
  • Si en les garanties de danys la quantitat assegurada és superior o inferior al valor real de l’objecte.
  • Si en les garanties de vida la prima pagada és inferior com a conseqüència d’una declaració falsa d’edat.

 • Què cobreix l’Assegurança de la llar? Continent / Contingut

  Són les anomenades “pòlisses multiriscos de la llar” i poden cobrir molts riscos diferents: robatori, incendi, aigua, responsabilitat civil...

  La distinció més comuna que es realitza en les assegurances de la llar és entre l’assegurança del contingut i l’assegurança del continent:

  • Continent: s’assegura l’immoble: parets, portes, aigua, llum...
  • Contingut: en aquest cas l’assegurança cobreix els possibles danys que puguin patir els mobles, els vidres, els electrodomèstics, les joies (si hi ha un robatori)...

 • És habitual que en el moment de signar una hipoteca l’entitat financera ens obligui a tenir contractada una assegurança per a la llar, però, és obligatori contractar una assegurança de la llar amb una entitat financera?

  Quan se subscriu un préstec amb garantia hipotecària no existeix obligació legal per al prestatari de contractar una assegurança. No obstant això, les entitats de crèdit molt freqüentment supediten la concessió del préstec a la contractació d'una assegurança de danys o, amb caràcter més general, d'una assegurança multirisc de la llar. Això és degut al fet que si l'immoble que actua com a garantia de cobrament per l'entitat prestadora es destruís, aquesta garantia desapareixeria. L'existència d'una assegurança de danys sobre el bé evita aquesta situació i permet a l'entitat de crèdit oferir condicions econòmiques més avantatjoses en els seus préstecs.

 • Per què necessito una assegurança de vida?

  Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a nosaltres que depenen econòmicament dels nostres ingressos.

 • A qui li pot interessar una assegurança d’estalvi?

  És especialment atractiva per a:

  • Persones que desitgin constituir un capital per al futur.
  • Persones que valorin la liquiditat i la seguretat.
  • Persones que desitgin complementar la seva pensió de jubilació de la Seguretat Social.
  • Persones que desitgin constituir un estalvi per a un menor.

 • Puc assegurar un mateix bé amb dues entitats diferents?

  Sí, però haurà de comunicar a les entitats l'existència de l'altra assegurança.
  En aquests casos, la indemnització total no ha d'excedir el valor del dany sofert. Per això, no sembla una pràctica molt recomanable (es paguen dues cosines i l'import màxim d'indemnització roman igual). A més, si vostè, de forma dolosa, no comunica l'existència de l'assegurança amb l'altra entitat i es produeix el sinistre, els asseguradors no estaran obligats a pagar la indemnització.

  Tot l'anterior es fa a assegurances de danys sobre béns (per exemple l'habitatge o un cotxe).

  En el cas d'assegurances sobre la persona (per exemple, una assegurança de vida), vostè sí que pot celebrar contractes amb diverses entitats.

 • Si es destrueix el cotxe, ¿he de seguir pagant la prima d'assegurança?

  Com a subscriure el contracte d'assegurança l'assegurador assumeix el risc total de sinistre en el vehicle, la prima se li ha íntegrament des d'aquest moment, per això es diu que la prima és indivisible.
  Malauradament, aquesta indivisibilitat implica que vostè haurà de seguir pagant la prima durant el període d'assegurança vigent en el moment del sinistre. És a dir, si en comptes de pagar una prima anual vostè ha optat per fraccionar els pagaments durant l'any i té un sinistre en el qual es queda sense cotxe, vostè va a haver de pagar les fraccions pendents d'aquest any encara que ja no tingui cotxe . Per evitar que per error li cobrin primes en els anys successius, us recomanem que, abans que faltin dos mesos per a la conclusió del període d'assegurança en curs, comuniqui a l'entitat asseguradora la seva voluntat de no continuar el contracte (encara que ja no tingui cotxe).
  Si després del sinistre vostè compra un cotxe nou i ho assegura amb la mateixa entitat, és probable que l'entitat li permeti que les fraccions de prima pendents (corresponents a l'acte sinistrat), es destinin al nou cotxe.

 • He tingut diversos sinistres, (o un de gran magnitud), poden pujar-me la prima?

  Si l'augment de prima no està previst a la pòlissa, la pujada de la prima proposada per l'entitat asseguradora haurà de ser acceptada pel beneficiari. Si la pujada proposta és per a la següent renovació del contracte, hauran de comunicar amb una antelació mínima de dos mesos a l'esmentada renovació En cas que l'assegurat no accepti la pujada de la prima, l'entitat podrà negar-se a prorrogar el contracte per al següent període de cobertura.
  Si no es respecta el termini de dos mesos, la pujada de primes no podrà aplicar-se sense el consentiment del prenedor, i per tant l'entitat haurà de respectar la prima del període anterior.
  Fins al venciment del període en curs, la companyia no pot rescindir el contracte davant un eventual rebuig de l'augment de prima no previst en el contracte, per part del prenedor.
  Si la revisió de la primera està prevista a la pòlissa, determinant el seu import o els mètodes per al seu càlcul, llavors la pujada s'aplicarà de la forma prevista a la pòlissa sense que sigui necessari el consentiment del prenedor.

 • Quina diferència hi ha entre un pla de pensions, un pla de previsió assegurat i un pla de previsió social empresarial?

  - Plans de pensions: No són contractes d'assegurances. Un pla de pensions és un contracte col·lectiu de previsió social en virtut del qual s'efectuen aportacions, que es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers integrats en un fons de pensions, amb la finalitat d'anar constituint un capital a càrrec del qual es pagarà la prestació quan es produeixi la contingència prevista en el mateix (jubilació, defunció, invalidesa, dependència).

  El pla de pensions només vaig poder cobrar-se a partir que es produeixi alguna de les esmentades contingències o, si ho preveuen les seves especificacions, en els supòsits excepcionals d'atur de llarga durada i malaltia greu.

  - Plans de previsió social empresarial (PPSE): Modalitat d'assegurança col·lectiu de l'empresa per als seus empleats. Poden cobrir les mateixes contingències que els plans de pensions i ofereixen una garantia d'interès. Participen de les mateixes característiques d'il·liquiditat, règim financer i fiscal dels plans de pensions així com del règim contractual i de supervisió de les assegurances.

  - Plans de previsió assegurats: Assegurances individuals de vida que poden cobrir les mateixes contingències que els plans de pensions, però la cobertura principal ha de ser, en tot cas, la jubilació. Participen de les mateixes característiques d'il·liquiditat, règim financer i fiscal dels plans de pensions. Ofereixen una garantia d'interès. El contribuent ha de ser el prenedor, assegurat i beneficiari, si bé, en cas de mort del mateix serà beneficiari o beneficiaris la persona o persones que designi o els seus hereus.

 • Què és un pla de pensions?

  Un pla de pensions és un contracte col·lectiu d'adhesió d'estalvi-previsió social, en virtut del qual s'efectuen aportacions, que es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers, amb la finalitat d'anar constituint un estalvi (drets consolidats) per al cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes (jubilació, defunció, invalidesa, dependència).

 • Què és un fons de pensions?

  Els fons de pensions són els patrimonis sense personalitat jurídica afectes als plans de pensions i creats , a fi exclusiu , de donar compliment als mateixos . En els fons de pensions es materialitzen o s'inverteixen les aportacions de cada partícip , així com els rendiments financers que generen les aportacions.

  El patrimoni del fons integra els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris i amb càrrec a ell s'abonen les prestacions per contingències.

 • Si un jubilat reprèn l'activitat laboral o professional, pot tornar a fer aportacions al pla de pensions?

  Es pot donar el cas del jubilat que, havent iniciat el cobrament del pla, reprèn posteriorment l'activitat laboral o professional causant alta en un règim de Seguretat Social. En aquest cas, pot optar entre:

  - Continuar cobrant el pla.
  - Suspendre el cobrament i fer aportacions per a la segona jubilació prevista. Quan aquesta es produeixi en cessar la seva activitat, podrà cobrar el pla.FONTS :

- Generalitat de Catalunya (Agència Catalana Consum)
- Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions
- Llei 50/1980, de Contracte d’Assegurances
- Llei de Mediació d’Assegurances i reassegurances privades
CONTACTE
AVIS: Gescat no es fa responsable del contingut confidencial o sensitiu que envieu al missatge i recomanem que no ho feu a travès d'aquest formulari.

CONTACTE

GESCAT

LA GARRIGA

Ctra. Nova 42, Local 2

08530 La Garriga

Tel. 93 871 62 00

mediadors@ges-cat.cat


I estem presents en:

- SANT CELONI

- GRANOLLERS

- PARETS

- GUALBA

- MOLLET

HORARI D'OFICINA
Oficina La Garriga

MATÍ: DL a DV de 10:00 a 13:30h

TARDA: DL a DJ de 16:00 a 19:00h


HORARI D'ATENCIÓ A L'ESTIU
De 10:00 a 14:00 hores de l'1 de juliol fins a l'11 de setembre

Telèfons d'Assistència

ALLIANZ: 902 300 186 - 914 100 629

HELVETIA: 902 454 454 - 902 110 026

VITAL SEGUROS: 93 602 06 02

DKV: 976 506 000

DARRERES NOTICIES
PRODUCTE VIDA RISC
noticia

Les entitats financeres estan assegades de comissions. Amb els tipus d'interès al 0% i el crèdit se...

MOTOS CLASSIQUES O DE COL.LECCIO
noticia

Amb l'objectiu de satisfer totes les necessitats asseguradores dels nostres clients, GENERALI amplia la seva gamm...

ALLIANZ I LES SEVES PROMOCIONS DE PRIMAVERA-ESTIU 2016
noticia

ALLIANZ LLENÇA NOVES PROMOCIONS DE PRIMAVERA-ESTIU/2016 DE DIFERENTS PRODUCTES AMB UNS DESCOMPTES INTERESSANTS...