NOTICIESTornar

PROTECCIO FAMILIAR (DECESOS) = TRANQUIL.LITAT FAMILIAR


Una assegurança de Protecció Familiar/Decesos (més conegut col.loquialment com a l'"assegurança dels morts) cobreix la gestió i despeses del sepeli, així com l'assistència per mort.

Però degut a les necessitats actuals, aquesta modalitat ha ampliat cobertures oferint garanties addicionals que els clients poden gaudir en vida, a uns preus ajustats.

Aquestes estan enfocades a cobrir necessitats per a tots els assegurats en diferents situacions de la vida quotidiana com poden ser:

  • Gestió i despeses del Sepeli
  • Assistència per mort
  • Assistència familiar : Assistencia en viatge; Cobertures i descomptes mèdics i dentals; Assistència jurídica i legal...
  • Capital per Mort o Invalidesa absoluta i permanent per accident
  • Indemnitzacions en cas d'hospitalització per malaltia i/o accident
  • Assistència pedagògica
  • Entre d'altres

D'aquesta manera els assegurats poden utilitzar tots els avantatges de la pòlissa en vida, sabent que el dia de demà, la seva mort no suposarà una càrrega econòmica als seus familiars que es podran despreocupar de totes les gestions del sepeli.

Per a més informació adreçeu-vos a les nostres oficines. Li presentarem un projecte personalitzat per cobrir les seves necessitats.