NOTICIESTornar

PRODUCTE VIDA RISC

Les entitats financeres estan assegades de comissions. Amb els tipus d'interès al 0% i el crèdit sense acabar d'arrencar, tota la banca ha posat el focus a productes que generin ingressos per a aquesta travessia del desert. Especialment fons d'inversió i assegurances.

En el cas de les pòlisses de vida, els bancs solen incloure-les com fórmules perquè el client pugui contractar una hipoteca amb un diferencial més atractiu, o pugui ser considerat client vinculat i se li retirin les comissions. No obstant això, cal tenir molta cura amb les condicions que ofereix el sector bancari en l'assegurança de vida.

La consultora Global Actuarial, especialitzada en investigació de mercats en banca i assegurances, ha realitzat un estudi (disponible a Inese) utilitzant la tècnica del client secret (mistery shopper), demanant preus per a aquest tipus de primes en 12 entitats bancàries i 15 companyies d'assegurances.

Les cobertures a analitzar erem mort i invalidesa absoluta, definint quatre perfils de clients -amb diferents edats-, i tres nivells de capital assegurat (de 30.000 a 200.000 euros).

La conclusió de la recerca és demolidora per al sector bancari. Encara que hi ha diferències entre entitats "podem validar que les tarifes aplicades en vida-risc per les entitats asseguradores, són significativament inferiors, entre un 30 i un 35% de mitjana, a les tarifes aplicades per les entitats bancàries", explica Isisdre Martínez Ivars, autor de l'estudi.

Font: Cinco Días (15.09.2016)